#Yksijoukkue-tukijat – Kiitos tuesta!

28.4.2021

28.04.2021 10:59

#Yksijoukkue-tukijat – Kiitos tuesta!

#Yksijoukkue-tukipaketteja myytiin kauden 2020–2021 aikana hurja määrä. Tässä listassa tukijoiden nimet.

KooKoon #Yksijoukkue -tukikampanja onnnistui erittäin hyvin ja kulta-, hopea- ja pronssi -tukipaketteja myytiin aivan älyttömän suuri määrä. Iso kiitos kaikille KooKoon tukemiseen osallistuneille!

Kaikki tukipakettien myynti on nyt loppunut, ja paketit on postitettu asiakkaille ja viimeiset postitukset pitäisivät olla asiakkailla lähipäivien aikana.

Mikäli valitsin tukipaketin toimitukseen noudon, tukipaketit on nyt myös noudettavissa KooKoon toimistolta. Toimisto palvelee ma-pe klo 10.00–16.00 (suljettu pe 30.4.).

Tukipaketteihin sisältyi myös ottelulippuja kaudelle 2020–2021. Koska koronan vuoksi avoimia ottelulippuja ei päässyt käyttämään päättyneellä kaudella, avoimet otteluliput voi käyttää runkosarjaan 2021–2022 lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Tukipaketin hankkimalla asiakas osallistui myös kausikorttien arvontaan. Kausikortit kaudelle 2021–2022 on nyt myös arvottu ja voittajat ovat:

Kulta – 2-kategorian istumapaikkakausikortti: Rihu Niko

Hopea – 3-kategorian istumapaikkakausikortti: Kansanaho Pia

Pronssi – Seisomapaikkakausikortti: Arvila Matti

Onnea voittajille! KooKoo on henkilökohtaisesti yhteydessä voittajiin.


#Yksijoukkue – Kulta:

A. Mättö Yhtiöt Oy
AHA-Best Oy
Ahlbom Peter
Aho Jari
Ala-Krekola Hannu
Appelgren Jyrki
Asunmaa Tapio
Berger Henri
Berger Henri
Bergman Juha
Brofors Sami
Ekroth Timo
Eloranta Tuomo
Fihlman Suvi
Föhr Sami
Gardemeister Toni
Grön Erkki
Grönroos Jukka
Heikari Jani
Helkiö Jari
Huuhko Jere
Huusko Pasi
Hyvärinen Ari
Hållman Amanda
Ikonen Markus
Jauhiainen Juha
Jokiranta Saija
Kaijalainen Toni
Kampe Hans
Kansikas Marko
Karhu Tuomas
Karlsson Pertti
Karvinen Kalle
Karvinen Kalle
Kauhanen Mika
Kauppi Ari
Kauppila Tuomas
Kekkonen Janne
Kiili Arri
Kiili Tarja
Kivinen Kimmo
Knutti Jaakko
Korhonen Juha
Korhonen Rami
Korkalainen Satu
Korppi Tommi
Koulutuskeskus Vasko
Koulutuskeskus Vasko
Koulutuskeskus Vasko
Koulutuskeskus Vasko
Koulutuskeskus Vasko
Kouvolan Kaiverrus Ky
Kukkola Esa
Kurki Kari
Kuusaan LVI Oy
Kuusaan LVI Oy
​​​​​​​Kärkitarvike Oy
Kärkkäinen Juha-Pekka
Lahtela Ari
Laitoniemi Harri
Lampila Ville
Laurinantti Jyri
Laurinantti Jyri
Lehtinen Mikael
Lemola Jukka
Lepistö Jari
Leponiemi Antti
Leppä Markku
Liesinen Kalle
Linnavuori Tommi
Loikala Jenna & Jemi
Loponen Jussi
Luukkonen Jari
Maija & Jarmo
Majoniemi Minni
Malin Lasse
Malm Mikko
Manninen Kai
Men Behaving Badly
Men Behaving Badly
Miettinen Jukka
Mullan Alla Ry
Mullan Alla Ry
Munnukka Seppo
Munnukka Seppo
Munnukka Seppo
Mustonen Markku
Mustonen Markku
Nevalainen Antti
Nieminen Lauri
Nykänen Jenni
Ojantakanen Marjo
Oksanen Ari
Oksanen Jani
Ollikka Pekka
Orola Esa
Paajanen Juha-Matti
Pajarinen Timo
Palmu Eero
Pietiläinen Timo
Pietiläinen Timo
Korkalainen Timo
Pilli Tommi
Pilli Tommi
Pitkänen Miika
Pulkkinen Marko
Pulkkinen Mikko
Pöljö Jasu
Pöntinen Seppo
Pöyry Tomi
Pöysä Janne
Pöysä Virpi
Rantanen Timo
Rihu Niko
Rosi Antti
Rosqvist Jukka
Rugojev Toni-Eino
Rugojev Toni-Eino
Ruohtula Pahto
Rusko Matti
Saari Markus
Saarinen Mika
Saarivirta Olli
Sahala Sini
Sakki Jonne
Salminen Sami
Saresssalo Mikko
Silvennoinen Risto
Simola Mika
Sunikka Jarkko
Suur-Hamari Marko
Tallgren Harri
Tiainen Niko
Tili 24/7 Ky
Tilli Esko
Toikka Jarmo
Torvikoski Susanne
Torvikoski Susanne
TR-Auto Ky
TT Monitoimipalvelut Group
Tuominen Teemu
Tuukkanen Jalo ja Nelli
Tuuli Ari
Tyynelä Pia
Tyynelä Tero
Tyynelä Tuomo
Ukkonen Niko
Vallenius Vertti
Valtonen Tuomas
Vanhalakka Risto
Vanhatalo Sami
Vento Pertti
Vertanen Karri
Viro Marko
Virtanen Sami
Virtanen Sami
Vuori Kai
Vuovirta Tero
Vuovirta Tero
VV Villikka Oy
VV Villikka Oy
VV Villikka Oy
Ylärakkola Tuomas

#Yksijoukkue – Hopea:

Audit & Invest Kouvola Oy
Haapanen Riku
Haikonen Lari
Heikkinen Jussi
Helminen Aku
Honkavaara Katriina
Honkavaara Olli-Pekka
Häkämies Kyösti
Häkämies Kyösti
Lampila Martina
Hämäläinen Mika
Johansson Janne
Johansson Piitu
Kaaranto Mika
KalusteWeb Ky
Kansanaho Pia
Keinänen Matti
Kiviharju Tommi
Kiviharju Tommi
Kiviharju Tommi
Koskinen Salla
​​​​​​​Kärkitarvike Oy
Kunttu Petri
Linden Mikael
Liukkonen Teppo
Loponen Moona
Mallat Eetu
Manninen Olli
Manninen Vesa
Markkanen Janne
Mikkola Arto
Mäkinen Janne
Nieminen Arttu
Nieminen Joonas
Palander Merja
Pelkonen Timo
Peltola Aleksi
Pesu Jukka
Pulkkinen Marko
Pulkkinen Mikko
Pyy Marko
Rantalainen Esa
Reittonen Pete
Rusko Matti
Rusko Mikko
Saarelainen Olli
Sainio Esa
Salonen Kari
Sappinen Mervi
Sappinen Mirva
Saukkonen Juhana
Seppälä Simo
Seppänen Elina
Siren Matti
Sollo Pekka
Sysi-Aho Tony
Söyring Jarmo
Terho Ari
Toikka Jarmo
Toivari Marko
Toivonen Esa
Toivonen Esa
TT Monitoimipalvelut Group
Tuuli Anne
Tynys Heikki
Tyynelä Pia
Tyynelä Tero
Törö Teemu
Töyrylä Esa
Valo Jimi
Valtonen Anniina
Valtonen Tuomas
Vanhala Raisa
Viiru Teija
Ylätalo Ville

#Yksijoukkue – Pronssi:

Arvila Matti
Askolin Mikko
Blomqvist-Lyytikäinen Mikaela
Ekman Jarmo
Etelälahti Ritva
Fihlman Risto
Filppu Miika
Flöjt Marko
Grönroos Antti
Haikonen Lari
Haimi Teemu
Haimi Teemu
Haimi Teemu
Hakkarainen Eemeli
Hannola Sami
Hietsalo Ilkka
Hildén Esa
Hiltunen Virpi
Holopainen Leevi
Huopainen Harri
Huovinen Heini
Huuhko Nico
Hyypiä Ari
Häkämies Kyösti
Hämäläinen Jouni
Jolkkonen Ninni
Joukanen Henri
Jääskeläinen Simo
Kallio Jussi
Karhu Teppo
Karhu Teppo
Karnaattu Juhana
Kolehmainen Jenni
Kolehmainen Mikko
Konga Linda
Kopra Sari
Kouvolan Kaihdin Shop Ky
Kuisma Soile
​​​​​​​Kärkitarvike Oy
Laatunen Juha
Laatunen Juha
Lappalainen Jukka
Laukkarinen Pekka
Liukkonen Matti
Luoma Kimmo
Luoma-aho Sanna
Luukkonen Hannu
Luukkonen Jari
Maaskola Juuso
Malin Marko
Mattsson Jenny
Mustonen Pekka
Mykkänen Oskari
Mäkelä Oliver
Mäkinen Tomi
Nurminen Jari
Orava Timo
Paavola Henri
Pasenius Jukka
Pietikäinen Eija Pauliina
Pietikäinen Eija Pauliina
Pohjola Antti
Poikolainen Paavo
Poka Harri
Postila Mika
Pulkkinen Marko
Pulkkinen Mikko
Pulsa Ari
Punkkinen Ari
Puolatie Pekka
Puolatie Santeri
Rauhala Kalle
Rauhala Mikko
Rauhala Mimosa
Raussi Vesa
Raussi Vesa
Reijo Ari
Rihu Martti
Rihu Mauno
Riikonen Jani
Romppanen Ossi
Rämä Päivi
Saarinen Hanne
Saartava Jarmo
Salola Jere
Seppälä Juha
Sokura Tuomo
Sormunen Maarit
Söyring Janna
Söyring-Holmén Jenna
Tikkanen Jussi
Tikkanen Jussi
Toikka Jarmo
Toikka Jarmo
Toikka Tatu
TT Monitoimipalvelut Group
Tuominen Matias
Tyynelä Pia
Tyynelä Tero
Valtonen Tero
Valtonen Tuomas
Viljamäki Tuomo
Vuori Marika
Väkevä Ari
Väänänen Mari
Äikäs Mirja