Liiga-kauden turvallinen avaus

2.9.2020

02.09.2020 11:11

Liiga-kauden turvallinen avaus

Liiga valmistelee kauden avaamista suunnitellusti 1.10.2020. Liiga, Liiga-seurat ja asiantuntijat ovat valmistelleet toimintaohjelman, jonka avulla pyritään varmistamaan kauden läpivieminen turvallisesti niin urheilijoiden, henkilökunnan kuin katsojienkin osalta.

Liiga on yhdessä Liiga-seurojen sekä eri viranomaisten kanssa valmistellut kauden avaamista useamman kuukauden ajan. Valtiovallan, kuntien ja aluehallintoviranomaisten määrittämät, tällä hetkellä voimassa olevat rajoitukset ja suositukset ovat asettaneet haasteita, joihin Liiga on kuitenkin yhdessä seurojen kanssa etsinyt parhaita mahdollisia ratkaisuja, jotta harjoituskausi on voitu käynnistää, ja tulevan kauden läpiviemistä turvallisesti ja vastuullisesti on voitu lähteä suunnittelemaan.

– Me haluamme huolehtia siitä, että voimme tulevaisuudessakin keskittyä tarjoamaan ainutlaatuisia elämyksiä koko kiekkoyhteisölle ja jääkiekkoa seuraavalle yleisölle. Yhteistyössä vastuullisesti toimimalla huolehdimme Liigan onnistumisesta myös näinä haastavina aikoina, kertoo Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi.

Jääkiekko on Suomen seuratuin urheilulaji ja Liiga Suomen seuratuin urheilusarja. Kauden onnistunut läpivieminen on erittäin tärkeää Liiga-seurojen talouden kannalta. Ottelutapahtuman tuotot vaikuttavat seurojen talouteen merkittävästi. Välilliset taloudelliset vaikutukset Liiga-paikkakunnille ovat myös huomattavat.

– Suomalaisen jääkiekon merkitys koko kansakunnalle on myös huomionarvoinen asia. Se tuo ihmiset yhteen ja antaa puheenaiheen kahvipöytäkeskusteluihin. Me tarvitsemme yhteisen intohimon, jonka parissa viihtyä”, kommentoi Liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen.

Vaihteleva tilanne, sekä valtiovallan, kuntien ja aluehallintoviranomaisten suositukset yleisötapahtumien osalta asettavat haasteita, joihin on yhdessä etsitty parhaita mahdollisia ratkaisuja. Tilanteiden ja viranomaisohjeistusten muuttumista seurataan aktiivisesti, jotta toimintaa voidaan joustavasti sopeuttaa vallitsevien ohjeistusten mukaisesti.

**KooKoo päivittää myös omat turvallisuusohjeensa Liigan ohjeen mukaan.**


LIIGAN TURVALLISUUSOHJEEN PÄÄPERIAATTEET

Liigan turvallisuusohje antaa seuroille suositukset, joiden avulla pyritään varmistamaan urheilijoiden, taustahenkilöiden, muiden ottelutapahtumassa työskentelevien henkilöiden sekä katsojien turvallisuus. Paikallisesti tapahtumaturvallisuus on Aluehallintoviraston vastuualueella, ja seurat ovat tehneet heidän kanssaan yhteistyötä kunkin hallin erityispiirteet huomioiden. Kukin seura vastaa oman ottelutapahtumansa turvallisuudesta.

YLEINEN TURVALLISUUS

 • Valtakunnallisia ja alueellisia viranomaisohjeita tulee noudattaa tarkasti.
 • Ottelutapahtumaan saa osallistua vain terveenä.
 • Jokaisen on pidettävä erityistä huolta käsihygieniasta ottelutapahtumassa.
 • Jokaisella seuralla on nimetty turvallisuusohjeiden jalkautumisesta vastaava henkilö, joka vastaa ohjeiden noudattamisesta niin ottelutapahtumassa kuin joukkueiden ja muun henkilökunnan arjessa.
 • Ottelutapahtumassa suositellaan kasvomaskien tai visiirien käyttöä kaikille niille henkilökuntaan kuuluville, jotka ovat kontaktissa katsojien tai joukkueiden kanssa. Kasvomaskien käyttöä suositellaan myös yleisölle. Maskien käyttösuositusten osalta seurataan viranomaisten ohjeistusta.

URHEILIJOIDEN TURVALLISUUS

 • Kaikille urheilijoille sekä erotuomareille tehdään koronavirustestit ennen kauden alkua.
 • Urheilijoiden, tuomareiden ja kaikkien ottelutapahtumassa työskentelevien henkilöiden turvallisuudesta ja hygieniasta pidetään tarkasti huolta.
 • Joukkueen tiloissa ja pukukoppikäytävillä liikkuvat ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.
 • Urheilijoiden käytössä on käsidesiä ja kasvomaskeja. Urheilijoiden ja taustahenkilöiden käyttämien tilojen hygieniasta huolehditaan korostetusti.
 • Urheilijat, joukkueen taustahenkilöt sekä erotuomarit käyttävät kasvomaskia sekä hallille siirryttäessä että sieltä poistuttaessa.
 • Urheilijoiden tulee välttää ylimääräisiä tapahtumia ja kokoontumisia vapaa-aikanaan.
 • Joukkueen mukana matkustavat vain joukkueen toiminnan kannalta välttämättömät henkilöt ja matkustamisessakin minimoidaan tarpeettomat kontaktit.
 • Fanitapaamisia ja aitiovierailuja tai vastaavia ylimääräisiä kontakteja aiheuttavia tilaisuuksia ei voida järjestää.
 • Median liikkumista jäähalleilla rajoitetaan, ja kaikki haastattelut tehdään puhelimitse tai muun etäyhteyden välityksellä (lukuun ottamatta TV-tuotantoa).

YLEISÖN TURVALLISUUS

 • Ennakkolipun ostamista suositellaan, jotta katsojien tunnistaminen olisi mahdollista.
 • Korttien käyttöä maksuvälineenä suositellaan.
 • Riittävistä turvaväleistä pidetään huolta koko tapahtuman ajan.
 • Yleisölle informoidaan selkeästi esimerkiksi teippausten, köysitysten ja järjestyksenvalvojien välityksellä, miten jäähallissa ja sen ulkopuolella liikutaan, jotta ruuhkat vältetään.
 • Jäähallit lohkotaan katsomoalueisiin, mikäli viranomaismääräykset niin vaativat.
 • Turvallisuusjärjestelyistä viestitään ennakkoon ottelutapahtumaan saapuville katsojille sekä kuulutuksilla ja videonäytön avulla ottelutapahtuman aikana.
 • Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa suositellaan mahdollisten tartuntatapausten jäljittämisen helpottamiseksi.
 • Muuttuviin viranomaisohjeistuksiin reagoidaan välittömästi.

**Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi, ja sitä muokataan tarvittaessa viranomaisohjeistusten mukaisesti.**